Author Details

ลักษิตามาศ, ปริญ

  • Vol 2, No 2 (2015): SSRU Journal of Management Science - Articles
    กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความสำเร็จ ในธุรกิจนำเที่ยวไทยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    Abstract  PDF