Author Details

ทวีผล, ระชานนท์ -

 • Vol 4, No 1 (2017): SSRU Journal of Management Science - Articles
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักโฮมสเตย์ ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 1 (2017): SSRU Journal of Management Science - Articles
  การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงแรมเพศทางเลือก กรณีศึกษา: โรงแรม บาบิลอน กรุงเทพฯ
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 1 (2018): SSRU Journal of Management Science - Articles
  ภาพลักษณ์การบริการจากรอยสักบนเรือนร่างของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมประเภทเครือข่าย ภายในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  Abstract  PDF